OMV България инсталира автоматични дефибрилатори

OMV България инсталира автоматични дефибрилатори

"OMV България инсталира автоматични дефибрилатори (AED) за оказване на първа помощ при сърдечен арест на 20 бензиностанции, разположени на магистрални и транзитни пътища.

Кардиологът и председател на Българския съвет по ресусцитация проф. д-р Иво Петров приветства инициативата на компанията, като подчерта социалната значимост на тази инвестиция.

 "Надяваме се никога да няма необходимост някой от дефибрилаторите да влезе в употреба. Но мисълта, че са на разположение в случай на нужда, ни дава надежда, че можем да допринесем за спасяването на човешки живот," каза Дечебал Тудор, управител на OMV България.

Близо 10 000 души в България годишно са засегнати от сърдечен арест, като за много голям процент от хората той се случва извън болнично заведение. По данни на Българския съвет по ресусцитация използването на дефибрилатор през първите 3-5 минути от спирането на сърцето подобрява шансовете за оцеляване с 50-70%, а незабавната му употреба може да доведе до 90-95% преживяемост."