Контакти

Списание VERSUS AUTO или VS AUTO е единственото в България мултимедийно издание за автомобили

Адрес на редакцията:
1408 София
ул. “Дедеагач” 11А, за VS AUTO
тел.: +359 889 271 365
e-mail: info@versusauto.bg

Редакционен екип:
Главен редактор
Александър Новков
info@versusauto.bg

Редактори:
Иван Давидов
Мария Ефтимова

Автори:
Иван Давидов
Денислав Стоянов
Бранимир Николов
Борислав Близначки
Мария Ефтимова
Петър Стойчев
Иван Иванов

Кореспонденти:
Деръл Лайт, Англия
Нейт Хъслър, САЩ
Нейл Баханд, САЩ
Рори Джурнека, Австрия
Кристофър Кембъл, Австрия

Редактор на интернет съдържанието:
Александър Новков
Иван Давидов
info@versusauto.bg

Реклама:
Александър Новков
+359 889 271 365
info@versusauto.bg
www.versusauto.bg