автомобилен пазар

2017 ще е една от важните години, в които трябва да се очертаят тенденциите за близкото бъдеще.